Sprememba

Program “Sprememba” je sofinanciran s strani Mestne  občine Ljubljana v letu 2020, Urad za preprečevanje zasvojenosti -odsek za projekte

Program » Sprememba« je nastal iz izkušenj svetovalnega procesa, ki ga že nekaj let izvajamo na našem Otoku. V svetovalnih procesih prihajamo do točke, v kateri starši niso kos sodobnim izzivom, ki zahtevajo kontinuirano učenje in izpopolnjevanje. Posebej starši, ki imajo otroke s težavami pri odraščanju, otroke s posebnimi potrebami ali otroke z učnimi težavam, rabijo podporo pri pridobivanju ustreznih znanj in kompentenc.
Program se je na inovativen način lotil izzivov sodobnega starševstva. Vsebine programa smo podali z interaktivnimi predavanji z vodenimi diskusijami, nove praktične veščine učinkovitega starševstva so pa udeleženci pridobivali skozi igre vlog in drugih izzvanih izkustvenih situacij.

Za datume predavanj prosim pokličite ali pišite na: delavnice@otokpeska.si

MOL