Otok Škratov (od 4 do 6 leta)

Otok Škratov je program za otroke, stare od štiri do šest let. Sestavljen je iz dveh delov: igre v peskovniku in slikanja na posebno osvetljenih mizah.

Program se osredotoča na tri glavne cilje otrokovega skladnega razvoja:

  1. Izobraževanje: globok vpogled v različna čustva, čustvena stanja in življenjske vrednote.
  2. Preprečevanje: uporaba pridobljenega znanja v akcijskih vlogah in igri vlog.
  3. Popravek: odstranjevanje čustvenih napetosti skozi igro in risanje konfliktnih situacij ter notranjega konflikta.

 

Untitled.jpg