Otok Škratov (od 4 do 6 leta)

Otok Škratov je program za otroke, stare od štiri do šest let. Sestavljen je iz dveh delov: igre v peskovniku in slikanja na posebno osvetljenih mizah.

Program se osredotoča na tri glavne cilje otrokovega skladnega razvoja:

  1. Izobraževanje: globok vpogled v različna čustva, čustvena stanja in življenjske vrednote.
  2. Preprečevanje: uporaba pridobljenega znanja v akcijskih vlogah in igri vlog.
  3. Popravek: odstranjevanje čustvenih napetosti skozi igro in risanje konfliktnih situacij ter notranjega konflikta.

Delavnice potekajo 1 x teden in trajajo 45 min. V našem svetovalnem procesu veliko sodelujemo s starši, tako obisk delavnic vključuje pogovor s starši pred začetkom in po končani 4 delavnici.

Za vse informacije pokličite v torek med 10. in 11. uro. Priporočamo, da nas kontaktirate preko e-pošte: svetovanje@otokpeska.si.

Untitled.jpg