Peščeni bralni klub

Screenshot-397-Optimized

Ustvarjalno branje knjig za otroke

 

Otroci se identificirajo z našim ustvarjalnim branjem knjig. Poistovetijo se z glavnim junakom, kar jim pomaga premagati strahove ali občutke žalosti. Pomaga jim tudi, da se naučijo novih, varnih načinov izražanja jeze in da odpravijo nekatere dileme.

Otroke spodbujamo, da sami iščejo rešitve svojih težav.

Ustvarjalno branje knjig je zelo pomembno za nekatere vidike odraščanja:

  • razvoj empatije pri otrocih;
  • premagovanje notranjih konfliktov in strahov;
  • identifikacija (poistovetenje) z liki in usvajanje pozitivnih oblik vedenja;
  • spodbujanje ustvarjalne domišljije;
  • bogatenje besednega zaklada;
  • opogumljanje samostojnega pristopa k reševanju težav in posebnih situacij;
  • učenje s pomočjo zgleda in opazovanja;
  • razvoj kritičnega mišljenja.

 

Branje knjig poteka enkrat na teden v našem studiu.