Otok Palčkov (od 2,5 do 4 leta)

Otok Palčkov je namenjen otrokom, starim od dve leti in pol do štiri leta, ko je pri otrocih najpomembnejši razvoj domišljije in dojemanja, pa tudi usklajevanje (harmonizacija) čustvenega stanja s pomočjo skupinske ali individualne igre v pesku. Igra s peskom in različnimi materiali pri otroku spodbuja razvoj orientacije, spomina, mišljenja in fine motorike.

Vsaka delavnica v programu Otokov vključuje skupinske aktivnosti v peskovniku pod nadzorom terapevta.

Tovrstne delavnice so namenjene:

  • razvoju vseh kognitivnih procesov: pozornosti, spomina, percepcije, razmišljanja, govora, prostorske predstave, finomotoričnih sposobnosti in senzoričnega zaznavanja;
  • harmonizaciji čustvenih stanj skozi igre s peskom;
  • razvoju domišljije in vizualne percepcije skozi igre s peskom.

Poleg tega pa program pripravi otroke za slikanje s peskom, kar je sicer osnova programa za naslednjo starostno skupino.

FullSizeRender 5