Peščena generacija

 

Program “Peščena generacija” je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana
Urad za preprečevanje zasvojenosti

MOL

Glavna cilja projekta “Peščena generacija” sta medgeneracijsko povezovanje otrok, njihovih skrbnikov in starostnikov ter spodbujanje razvoja čustvene ter socialne inteligence pri otrocih, njihovih starših in starostnikih. Z omenjenima ciljema želimo doseči večjo povezanost različnih generacij, hkrati pa s spodbujanjem razvoja socialnih veščin in emocionalne inteligence preprečiti razvoj psihosocialnih težav in motenj, kot je na primer odvisnost od zdravil in zasvojenost.

 

 

 

FullSizeRenderFullSizeRender 2