Projekti

Program “Pedagogo za danes in jutri” je sofinanciran s strani Mestne  občine Ljubljana v letu 2020, Urad za preprečevanje zasvojenosti -odsek za projekte
Vsako leto je v razredu/vrtcu vse več otrok z vedenjskimi težavami, otrok s posebnimi potrebami in otrok z učnimi težavami. Tukaj posebno podporo, pri pridobivanju ustreznih znanj in kopmetenc potrebujejo učitelji, svetovalci in vzgojitelji. V sklopu naših predavanj se bomo naučili kaj so to osnovne relacijske potrebe, ki jih vsak človek ima, kako jih prepoznamo in naslovimo, in na koncu kako lahko te potrebe, ki jih otroci ne zadovoljijo v domačem okolju, kot pedagogi zadovoljimo v tej meri da se otrok v vlogi učenca motivira in sodeluje. Pomemben člen odnosa med učiteljem/vzgojiteljem in razredom so tudi starši, zato naša predavanja vsebujejo tudi temo komunikacije in sodelovanja s starši.

MOL

V letu 2020 izvajamo program za vzgojitelje v vrtcu Ledina.