O nas

Osnova našega centra je pesek in vse, kar je povezano z njim.

Ideja vseh programov temelji na Jungovi terapiji s peskom, bolj znani kot terapija sandplay.

Prepričani smo, da igre s peskom pozitivno vplivajo na čustveni in splošni razvoj ne samo otrok, ampak tudi odraslih.

Z edinstveno mešanico umetniškega razvoja (z razvojem risalnih veščin) in razvojnopsiholoških programov ponujamo širok spekter programov, ki so odvisni od starosti in potreb otrok pa tudi odraslih.

Programi vključujejo tri glavne usmeritve:

  1. Ustvarjalni razvoj. Edinstvena priložnost, da se otroci učijo enkratne umetniške metode risanja s peskom.
  1. Splošni razvoj. Razvoj vseh kognitivnih procesov, ki zagotavljajo uspeh v šoli: pozornosti, spomina, domišljije, razmišljanja, govora, vizualne percepcije, pojmov prostora (prostorske orientacije); razvoj čustvene in socialne inteligence, ki sta odgovorni za razumevanje sebe in drugih; pozitivno komunikacijo z vrstniki in odraslimi ter sposobnost, da se sami prilagodijo novim razmeram.
  1. Psihološko preprečevanje in odpravljanje težav. Za otroka ustvarjamo posebno ozračje, v katerem s peskom izraža svoje strahove, potlačeno agresijo in druge neizrečene občutke. Učimo ga, kako najti pot iz konfliktnih situacij. Nagovarjamo otrokovo notranjo kreativnost in ustvarjamo razmere za uspeh, ki krepijo samozaupanje in zmogljivosti. Tako pri otroku ustvarjamo prepričanje »zmorem«.

 

V omejenem času, ki ga imajo starši danes na voljo, ni preprosto pravilno usmerjati otroka pri gradnji osebnosti. Naši glavni značilnosti sta ustvarjalnost in sprostitev, ki sta povsem nasprotni svetu televizije in videoiger. V našem svetovalnem procesu ustvarjamo okolje, ki otroku pomaga pri spoprijemanju z vsemi stresnimi okoliščinami in konflikti pri odraščanju.

Glavna naloga peščenega otoka je, da otroci skozi igro povsem neopazno razvijajo čustveno inteligenco in izboljšajo komunikacijo s starši, vrstniki in okolico.

Vsak otrok je edinstven in vsak svetovalni proces mora biti drugačen in odvisen od otrokovega razvoja ter prilagojen čustveni in socialni stopnji razvoja.

Vsaka delavnica v programu Otokov vključuje skupinske aktivnosti v peskovniku pod nadzorom terapevta.

Vsi programi se izvajajo tudi individualno.