PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA VZGOJITELJE

Izobraževalni program je namenjen vzgojiteljem in vsem drugim strokovnjakom s področja dela z otroki, ki bi otroke in njihov svet, radi bolje razumeli , ob enem pa razvozlali skrivnostno abecedo otroške igre.

Skozi teoretični uvod vas bomo seznanili z osnovnimi principi igralne terapije, terapije v pesku in likovne terapije ter načini, kako jih vpeljati v svoje že obstoječe delo.

Skupaj bomo poiskali kreativne in uspešne načine za soočanje z izzivi s katerimi se srečujete v vsakdanjem delu, izkustveni delavnici pa vam bosta omogočili, da prebudite otroka v sebi in naučeno znanje preizkusite v praksi. 

Po trenutnem Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji, za naš program dobite tudi točke. Ker smo zasebni Zavod, izdamo potrdilo o udeležbi in številu opravljenih ur. Potrdilo skupaj z kratkim povzetkom programa priložite vlogi za napredovanje.

V septembru izvajamo samo izobraževanje OTROŠKA RISBA (1 dan).

Datum 30.9 (petek) 0d 16.30-20.30h

1.DAN : OTROŠKA RISBA (petek)

16:30. –17:30. – IZPOVEDNA MOČ RISBE – pomen otroške risbe pri prepoznavanju otrokovega zaznavanja, kognitivnega razvoja in čustvenega ter socialnega doživljanja

10 MIN ODMOR

17:40. – 18:40. – najpogostejši OTROŠKI MOTIVI in njihova simbolika, pristopi k odkrivanju otrokovega notranjega doživljanja skozi pogovor

15 MIN ODMOR

18:50. – 20:00. – IZKUSTVENA DELAVNICA: izkušnja teorije v praksi skozi različne tehnike risanja in slikanja

20:00. – 20:30. REFLEKSIJA  in zaključek

2.DAN IGRE V PESKU 

16:30- 17:30 – UVOD – Kako slišati otroka, ga razumeti in do njega pristopiti, ga motivirati, mu slediti in zakaj je to pomembno

10 MIN ODMOR

17:40 – 19:15 – KAKO V PRAKSI? Kako prepoznavati otrokove stiske in težave skozi že obstoječe aktivnosti in kako te aktivnosti prirediti, da bodo spodbujale čustveni razvoj otrok

PRIMERI –težave in kako jim pristopiti

15 MIN ODMOR

19:30 – 20:30 – IZKUSTVENA DELAVNICA igre v pesku in kaj lahko iz nje razberemo

20:30 – 21:00 –REFLEKSIJA in zaključek

2 DNI, 9h PROGRAMA

Izobraževanje vodita mag. psihoterapije Nina Kočar in univ.dipl. slikarka in likovna terapevtka Nataša Trbanc.

Cena: 45 eur (1 dan) in 80 eur (2 dneva)

Vse informacije in rezervacije na svetovanje@otokpeska.si ali tel 030397997!